-25% na wszystko! Pokonaj dekoratorskiego pecha rabatem!
Tylko do 19.07.2018
Bezwonne, przyjazne \u015brodowisku<\/strong> tusze na p\u0142\u00f3tnie Canvas","details":"Kochasz pi\u0119kny design, a do tego troska o \u015brodowiska nie jest ci obca? Nasze obrazy zosta\u0142 wykonany na p\u0142\u00f3tnie Canvas. Do ich druku u\u017cyto tusz\u00f3w przyjaznych dla \u015brodowiska. S\u0105 one bezwonne i mi\u0119dzy innymi dzi\u0119ki temu ekologiczne. Tak \u0142\u0105czymy pasj\u0119 do dekorowania z dbaniem o \u015brodowisko."},{"imgUrl":"\/images\/icons\/4\/Duzy_wybor.svg","title":"Formaty","text":"Du\u017cy wyb\u00f3r<\/strong> format\u00f3w","details":"Nie jeste\u015b pewny, jaki rozmiar obrazu b\u0119dzie najlepszy do Twojego wn\u0119trza? Dekoracje dost\u0119pne w naszej ofercie wyst\u0119puj\u0105 w szerokim wyborze format\u00f3w . Pozwala to z \u0142atwo\u015bci\u0105 dopasowa\u0107 je do nawet najbardziej wymagaj\u0105cych oczekiwa\u0144. B\u0119d\u0105 idealnym dope\u0142nieniem istniej\u0105cych ju\u017c dekoracji albo ich baz\u0105. Wszystko zale\u017cy tylko od Twojego zamys\u0142u."},{"imgUrl":"\/images\/icons\/4\/Najwyzsza_jakosc.svg","title":"Jako\u015b\u0107","text":"Najwy\u017csza jako\u015b\u0107 materia\u0142u<\/strong>
i u\u017cytych atrament\u00f3w","details":"Chcesz, by dekoracje na \u015bcianach Twojego mieszkania prezentowa\u0142y si\u0119 idealnie? Nasze obrazy zosta\u0142y wykonane z niezwyk\u0142\u0105 staranno\u015bci\u0105. Do ich stworzenia u\u017cyto materia\u0142\u00f3w najwy\u017cszej jako\u015bci. Dotyczy to zar\u00f3wno wykorzystanych do ich produkcji atrament\u00f3w, jak i p\u0142\u00f3tna Canvas."},{"imgUrl":"\/images\/icons\/4\/Plotno_naciagane.svg","title":"Drewniane krosna","text":"P\u0142\u00f3tno naci\u0105gane na 2 cm krosno
z naturalnego drewna sosnowego<\/strong>","details":"Obraz na \u015bcian\u0119 niewymagaj\u0105cy dodatkowej ramy? Tak! Nasze obrazy nie wymagaj\u0105 u\u017cycia ram. Nadruk na p\u0142\u00f3tnie Canvas obejmuje tak\u017ce jego boki pokrywaj\u0105ce sosnowe krosno. Dzi\u0119ki temu obrazy stanowi\u0105 gotow\u0105 dekoracj\u0119."},{"imgUrl":"\/images\/icons\/4\/Czas_realizacji.svg","title":"Czas realizacji","text":"Twoje zam\u00f3wienie gotowe
do 4 dni roboczych<\/strong>","details":"Nie obawiaj si\u0119 d\u0142ugiego oczekiwania na sw\u00f3j wymarzony obraz. Czas, w jakim realizujemy z\u0142o\u017cone zam\u00f3wienia, zadowoli nawet najbardziej niecierpliwych. Tw\u00f3j obraz b\u0119dzie gotowy do wysy\u0142ki w ekspresowym tempie. Zrealizowanie zam\u00f3wienia zajmie nam do 4 dni roboczych."},{"imgUrl":"\/images\/icons\/4\/Akcesoria.svg","title":"\u0141atwy monta\u017c","text":"Akcesoria<\/strong> u\u0142atwiaj\u0105ce monta\u017c","details":"Obrazy z naszej oferty wyposa\u017cone s\u0105 w akcesoria u\u0142atwiaj\u0105ce ich monta\u017c. Ka\u017cdy z nich opatrzony jest praktyczn\u0105 metalow\u0105 zawieszk\u0105, dzi\u0119ki kt\u00f3rej z \u0142atwo\u015bci\u0105 powiesisz obraz w dowolnym miejscu. Nie jest to jedyny dodatek, kt\u00f3ry mo\u017cesz dobra\u0107 do swojego obrazu. Dodatkowo mo\u017cecie zaopatrzy\u0107 si\u0119 w haczyki i rzepy monta\u017cowe firmy Command \u2013 s\u0105 dost\u0119pne w koszyku po dodaniu dowolnego obrazu."},{"imgUrl":"\/images\/icons\/4\/Ekspresowa_dostawa.svg","title":"Ekspresowa dostawa","text":"Koszt dostawy ju\u017c od 7 z\u0142otych<\/strong>","details":"Nie mo\u017cesz doczeka\u0107 si\u0119 swojego wymarzonego obrazu? Idealnie si\u0119 sk\u0142ada. Twoje zam\u00f3wienie dostarczone zostanie do ciebie w ekspresowym tempie. Dodatkow\u0105 zalet\u0105 naszej dostawy s\u0105 jej ceny. Zaczynaj\u0105 si\u0119 ju\u017c od 7 z\u0142otych."},{"imgUrl":"\/images\/icons\/4\/Reklamacje.svg","title":"Zwroty","text":" Co\u015b nie tak z zam\u00f3wieniem?<\/strong>
Poznaj warunki zwrotu<\/a>","details":null}]}' :category-data='{"symbol":"canvas-prints","name":"Obrazy na p\u0142\u00f3tnie","singular_name":"Obraz na p\u0142\u00f3tnie","url":"obrazy-na-plotnie","type":2,"subtype":4,"addons":{"id":"canvas-prints-product-details-typografia","about":{"title":"Obraz z typografi\u0105","image":"\/images\/background\/prints-canvas.jpg","text":"

Potrzebujesz si\u0119 zmotywowa\u0107? Dzia\u0142aj\u0105 na Ciebie krzepi\u0105ce cytaty? Wzruszasz si\u0119 romantycznymi wyzwaniami? To tak jak my! Dla wszystkich fan\u00f3w s\u0142owa pisanego stworzyli\u015bmy kolekcj\u0119 typografi w formie obraz\u00f3w<\/strong>. Z tej kolekcji obraz Has\u0142o motywacyjne- It's a good day to be happy<\/em> zaskoczy ci\u0119 motywuj\u0105cym przes\u0142aniem i jako\u015bci\u0105 wykonania.<\/p>

Obraz Has\u0142o motywacyjne- It's a good day to be happy<\/em> drukujemy na p\u0142\u00f3tnie canvas, kt\u00f3re w swojej fakturze przypomina p\u0142\u00f3tno malarskie, daje to bardzo artystyczny efekt<\/strong>. Je\u015bli marzy Ci si\u0119 pi\u0119kne has\u0142o zach\u0119caj\u0105ce do dzia\u0142ania w Twoim salonie, lub przes\u0142anie dla wszystkich domownik\u00f3w w przedpokoju to obraz Has\u0142o motywacyjne- It's a good day to be happy<\/em> b\u0119dzie dla Ciebie idealny. Obraz z typografi\u0105<\/strong> i ciekawym has\u0142em ozdobi wn\u0119trza w r\u00f3\u017cnym klimacie, polubi go niemal ka\u017cdy styl, w tym Skandynawski Minimalistyczny Nowoczesny<\/strong>.<\/p>

Has\u0142a motywuj\u0105ce i fajne cytaty<\/strong> nadaj\u0105 si\u0119 do wielu pomieszcze\u0144, szczeg\u00f3lnie Do salonu Do pokoju dziecka Do pokoju nastolatka<\/strong>. W naszej kolekcji typografi znajdziesz jeszcze wiele wi\u0119cej, innych, pi\u0119knych obraz\u00f3w z has\u0142ami motywuj\u0105cymi<\/strong><\/a>, cytatami i ponadczasowymi przes\u0142aniami.<\/p>","meta_desc":"Je\u015bli marzy Ci si\u0119 pi\u0119kne has\u0142o zach\u0119caj\u0105ce do dzia\u0142ania w Twoim salonie to obraz typograficzny b\u0119dzie dla Ciebie idealny. Obraz z typografi\u0105 i ciekawym has\u0142em ozdobi wn\u0119trza w r\u00f3\u017cnym klimacie, polubi go niemal ka\u017cdy styl, w tym minimalistyczny."},"tips":[]}}' :translations='{"square":"Kwadrat","portrait":"Pion","landscape":"Poziom"}' wishlist-path='/pl/favorite' host="https://www.decormint.com">

Najważniejsze informacje

Podobne wzory

Opinie klientów

Obraz z typografią

Obrazy na płótnie

Potrzebujesz się zmotywować? Działają na Ciebie krzepiące cytaty? Wzruszasz się romantycznymi wyzwaniami? To tak jak my! Dla wszystkich fanów słowa pisanego stworzyliśmy kolekcję typografi w formie obrazów. Z tej kolekcji obraz Hasło motywacyjne- It's a good day to be happy zaskoczy cię motywującym przesłaniem i jakością wykonania.

Obraz Hasło motywacyjne- It's a good day to be happy drukujemy na płótnie canvas, które w swojej fakturze przypomina płótno malarskie, daje to bardzo artystyczny efekt. Jeśli marzy Ci się piękne hasło zachęcające do działania w Twoim salonie, lub przesłanie dla wszystkich domowników w przedpokoju to obraz Hasło motywacyjne- It's a good day to be happy będzie dla Ciebie idealny. Obraz z typografią i ciekawym hasłem ozdobi wnętrza w różnym klimacie, polubi go niemal każdy styl, w tym Skandynawski Minimalistyczny Nowoczesny.

Hasła motywujące i fajne cytaty nadają się do wielu pomieszczeń, szczególnie Do salonu Do pokoju dziecka Do pokoju nastolatka. W naszej kolekcji typografi znajdziesz jeszcze wiele więcej, innych, pięknych obrazów z hasłami motywującymi, cytatami i ponadczasowymi przesłaniami.

Inspiracje